Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: JUPE Magdaléna, RNDr.
Číslo člena R - 0037
Jazykové znalosti:   German - nemecky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-2-63451800
+421-905-327390
  jupemagdalena@stonline.sk
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1991
Vydal No: 39/0/91/04 v roku 2004
Sprievodca Bratislava od roku 1997
Vydal No: 986 Magistrát Bratislava v roku 1997
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 28 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 22 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
SPIŠ región
city/mesto BRATISLAVA
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,