Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: JEŽOVICOVÁ Adelinda
Číslo člena R - 0039
Jazykové znalosti:   English - anglicky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-2-55568505
+421-905-309 455
  ajezovicova@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca Bratislava od roku 1998
Vydal No: 0103 BKIS Bratislava v roku 1998
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 18 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,