Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BARÁTOVÁ Daša, PaedDr.
Číslo člena R-0333
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Croatian - chorvátsky
Bydlisko
Obec: Komjatice
Okres: Nové Zámky
Kontakt
+421-902-847 311
dadadive@gmail.com
  Civilné povolanie: teacher / učiteľ
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2004
Vydal No:1/2004 Krajské osvetové stredisko Nitra v roku 2004
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CROATIA / CHORVÁTSKO prax 13 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina GREECE / GRÉCKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE / FRANCÚZSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina GERMANY / NEMECKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina NETHERLANDS / HOLANDSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina SLOVENIA / SLOVINSKO prax 13 years/rokov
OUTGOING (PCR) Krajina: CROATIA / CHORVÁTSKO
AUSTRIA / RAKÚSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
HUNGARY / MAĎARSKO
ITALY / TALIANSKO
GREECE / GRÉCKO
FRANCE / FRANCÚZSKO