Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BEDNÁRIKOVÁ Lenka
Číslo člena R-0268
Jazykové znalosti:   German - nemecky
Bydlisko
Obec: Kežmarok
Okres: Kežmarok
Kontakt
+421-910- 227 677
lenka.bednarik@gmail.com
  Civilné povolanie: economist / ekonóm
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2012
Vydal Nr. 1884/2011/36/1 Prešovská univerzita Prešov v roku 2012
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: LIPTOV región
ORAVA región
GEMER región
city/mesto KOŠICE
ZEMPLÍN región
ŠARIŠ región
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
TURIEC región
POHRONIE región
DOMESTIC (DCR) Región: POHRONIE región
TURIEC región
LIPTOV región
ORAVA región
GEMER región
city/mesto KOŠICE
ZEMPLÍN región
ŠARIŠ región
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
SPIŠ región