Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: SKOKAN Vladimir
Číslo člena R-0296
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
Bydlisko
Obec: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Kontakt
+421-911-732 112
vladimir.skokan@gmail.com
  Skokan12
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2010
Vydal No: 39/2010 Inštitút vzdelávania Košice v roku 2010
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 6 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 6 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 6 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 6 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
SPIŠ región
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
SPIŠ región
OUTGOING (PCR) Krajina: AUSTRIA / RAKÚSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
POLAND / POĽSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,