Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HOMOLA Milan, Ing.
Číslo člena R - 0072
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-902-154 181
m.homola@pobox.sk
  Civilné povolanie: civil engineer / stavebný inžinier
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1995
Vydal No: 73/0/95/04 v roku 2004
Sprievodca Bratislava od roku 1978
Vydal No: 228 Magistrát Bratislava v roku 1978
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 37 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 20 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: ITALY / TALIANSKO
GREECE / GRÉCKO
EGYPT / EGYPT
AUSTRIA / RAKÚSKO
ISRAEL / IZRAEL
USA / USA