Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: MACHÁČ Michal, Mgr.
Číslo člena R-0253
Jazykové znalosti:   English - anglicky
Bydlisko
Obec: Žilina
Okres: Žilina
Kontakt
+421- 904- 680 370
zilinatouristguide@gmail.com
  http://www.tmtravel.eu
  machuso
  Civilné povolanie: professional tourist guide/tour manager
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2009
Vydal No: 2009/111 Ekonomická univerzita Bratislava v roku 2009
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný od roku 2013
Vydal 37.400/0001-IV/6a/2019 v roku 2019
FIRST AID certificate / kurz PRVÁ POMOC od roku 2015
Vydal No: 16/2010 ÚS SČK Martin v roku 2015
licenced for/povolenie BUDAPEST/ESZTERGOM/VISEGRAD od roku 2016
Vydal MKEH-KEH-IFO/00882-001/2016 v roku 2016
MALTA / MALTA - registered guide/autorizovaný od roku 2019
Vydal Malta Tourism Authority v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina MALTA / MALTA prax 3 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO (Krakow, Oświęcim) prax 8 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE (Paris) / FRANCÚZSKO (Paríž) prax 5 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina UK (London) / VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn) prax 3 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 7 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA (Vienna) / RAKÚSKO (Viedeň) prax 8 years/rokov
HUNGARY / MAĎARSKO - licenced guide/autorizovaný  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 4 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: TURIEC región
POVAŽIE región
ORAVA región
MALÁ FATRA
LIPTOV región
KYSUCE región
city/mesto ŽILINA and surroundings / a okolie
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto ŽILINA and surroundings / a okolie
KYSUCE región
LIPTOV región
MALÁ FATRA
ORAVA región
POVAŽIE región
TURIEC región
OUTGOING (PCR) Krajina: UK (London) / VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
FRANCE (Paris) / FRANCÚZSKO (Paríž)
POLAND / POĽSKO (Krakow, Oświęcim)
AUSTRIA (Vienna) / RAKÚSKO (Viedeň)
HUNGARY (Budapest) / MAĎARSKO (Budapešť)
MALTA / MALTA
ČASOVÉ MOŽNOSTI
príležitostne, dohodou/ad hoc