Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LEŠKOVÁ Alena, PhDr.
Číslo člena R-0223
Jazykové znalosti:   Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-2-65315041
+421-907-852241
  +421-2-65315041
  sprievodca.ba@pobox.sk
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1984
Vydal Európska vzdelávacia akadémia v roku 2005
Sprievodca Bratislava od roku 1983
Vydal BKIS v roku 2008
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný od roku 2013
Vydal BMWFW-37.400/0010-I/5a/2016 v roku 2016
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour escort / technický sprievodca  
Krajina CROATIA / CHORVÁTSKO prax 5 rokov
tour escort / technický sprievodca  
Krajina ITALY / TALIANSKO prax 5 rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 25 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 2 roky
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 24 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina RUSSIA / RUSKO prax 22 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina UKRAINA / UKRAJINA prax 22 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 22 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina ITALY / TALIANSKO prax 10 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 10 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CROATIA / CHORVÁTSKO prax 5 rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina BULGARIA / BULHARSKO prax 2 roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: RUSSIA / RUSKO
UKRAINA / UKRAJINA
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
ITALY / TALIANSKO
AUSTRIA / RAKÚSKO
CROATIA / CHORVÁTSKO
POLAND / POĽSKO
BULGARIA / BULHARSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,