Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: ALEXY Milan, Dr.-Ing.
Číslo člena R-0214
Jazykové znalosti:   German - nemecky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Košice
Okres: Košice
Kontakt
+421-55-6339 304
+421-905-622 108
  malexy@atlas.sk
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2001
Vydal EF UMB Banská Bystrica v roku 2001
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 8 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
city/mesto KOŠICE
DOMESTIC (DCR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
city/mesto KOŠICE
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,