Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HRTYAN Ildikó
Číslo člena R-0532
Jazykové znalosti:   Hungarian - maďarsky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kontakt
+421-949-464 284
hrtyan.ildiko@gmail.com
  Civilné povolanie: tourist guide - translator - interpreter / sprievodca CR - tlmočník -
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2019
Vydal No: 07/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BANSKÁ BYSTRICA and surroundings/a okolie
OUTGOING (PCR) Krajina: HUNGARY / MAĎARSKO