Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LOVISEKOVÁ Júlia, Mgr.
Číslo člena R-0209
Jazykové znalosti:   Hungarian - maďarsky
  German - nemecky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-907- 500121
lovisek.julia@gmail.com
  http://www.posonium-a-z.sk
  495740400
  lovisek.juli
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2005
Vydal No:1237 MISTRÁL HS v roku 2005
Sprievodca Bratislava od roku 2007
Vydal No: 15/2007 BKIS Bratislava v roku 2007
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 8 years/roky
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 8 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 8 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
OUTGOING (PCR) Krajina: HUNGARY / MAĎARSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,