Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HROTÍK Martin, Ing.
Číslo člena R-0530
Jazykové znalosti:   English - anglicky
Bydlisko
Obec: Liptovský Mikuláš
Okres: Liptovský Mikuláš
Kontakt
+421-917-634 369
mhrotik@gmail.com
  martinhrotik
  Civilné povolanie: self employed / osoba samostatne zárobkovo činná
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2019
Vydal No: S004/2019 RNDr. Anna Vasková - AV Trans Trenčín v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 1 year/rok
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
ORAVA región
LIPTOV región
DOMESTIC (DCR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
ORAVA región
LIPTOV región
OUTGOING (PCR) Krajina: CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
AUSTRIA / RAKÚSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,