Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HURTOŇ Ondrej
Číslo člena R-0529
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Polish - poľsky
Bydlisko
Obec: Stará Turá
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
+421-944--539 299
ondrejhurton@gmail.com
  Civilné povolanie: marine officer / námorný dôstojník
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2003
Vydal No: 1066 Mistrál HS sro. Bratislava v roku 2003