Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HARMATOVÁ Veronika, Mgr.
Číslo člena R-0526
Jazykové znalosti:   French - francúzsky
  Polish - poľsky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Trstená
Okres: Tvrdošín
Kontakt
+421-903-882 572
v.harmatova@yahoo.fr
  Civilné povolanie: interpreter-translator-teacher / tlmočník-prekladateľ-učiteľ
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2019
Vydal No: 6/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené, ad hoc/dohodou