Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BENKOVÁ Silvia, Mgr.
Číslo člena R-0525
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  French - francúzsky
Bydlisko
Obec: Zvolen
Okres: Zvolen
Kontakt
+421-911-152 152
silviabenko@gmail.com
  Civilné povolanie: --/--
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2019
Vydal No: 1/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE (Paris) / FRANCÚZSKO (Paríž) prax 1 year/rok
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina UNITED KINGDOM / VEĽKÁ BRITÁNIA prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: region/kraj BANSKÁ BYSTRICA
region/kraj ŽILINA
city/mesto NITRA
city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
region/kraj NITRA
region/kraj ŽILINA
region/kraj BANSKÁ BYSTRICA
OUTGOING (PCR) Krajina: FRANCE / FRANCÚZSKO
UNITED KINGDOM / VEĽKÁ BRITÁNIA
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,