Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LIPTÁK Roman, Ing.
Číslo člena R-0523
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
  Italian - taliansky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-903-437 304
roman.liptak.msc@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2016
Vydal No: EUBA 2016/4 Ekonomická fakulta v Bratislave v roku 2016
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3roky years/
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA
city/mesto KOŠICE
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
city/mesto KOŠICE
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,