Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LEITNER Dana, Bc.
Číslo člena R-0522
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Czech - česky
Bydlisko
Obec: Hrubá Borša
Okres: Senec
Kontakt
+421-902-919 202, +421-911-623 322
info@leitnertour.sk
  https://www.leitnertour.sk/
  Civilné povolanie: travel agency - owner // majiteľka cestovnej kancelárie
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2019
Vydal No: 11/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2019
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CROATIA / CHORVÁTSKO prax 1 year/rok
tourist guide CZECH REPUBLIC / sprievodca CR ČR  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKO (Prague-Southern Moravia/Praha-Južná Morava) prax 1 year/rok
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: CZECH REPUBLIC / ČESKO (Prague-Southern Moravia/Praha-Južná Morava)
CROATIA / CHORVÁTSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
príležitostne,