Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LADROVÁ Bojana, Mgr., PhD.
Číslo člena R-0516
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Bulgarian - bulharsky
Bydlisko
Obec: Martin
Okres: Martin
Kontakt
+421-918-500 888
bladrova@gmail.com
  Civilné povolanie: teacher / učiteľ
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2017
Vydal No: 08/2017 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2017
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ČASOVÉ MOŽNOSTI
počas víkendov, počas prázdnin,