Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LARIONOV Michal, Mgr.
Číslo člena R-0509
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Russian - rusky
  German - nemecky
  Polish - poľsky
Bydlisko
Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kontakt
Civilné povolanie: hotel clerk / hotelový recepčný
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2018
Vydal No: 6/2018 VAJAK sro. Trenčín v roku 2018