Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BEZÁKOVÁ Katarína, Ing.
Číslo člena R-0504
Jazykové znalosti:   German - nemecky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-903-459 590
bezakova05@gmail.com
  Civilné povolanie: economist / ekonóm
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2010
Vydal No: 102/210/314 Europska vzdelávacia akadémia Bratislava v roku 2010
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 8 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: WORLD WIDE / PO CELOM SVETE