Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HALUŠKOVÁ Jana
Číslo člena R-0201
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Spanish - španielsky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-2-63452139
+421-907-784313
  jana.haluskova@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
local representative / delegát CK  
Krajina SPAIN / ŠPANIELSKO prax 14 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 rok/year
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
príležitostne,