Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HLADEKOVÁ Libuše Chiara, Ing.
Číslo člena R-0499
Jazykové znalosti:   Czech - česky
  Italian - taliansky
Bydlisko
Obec: Dolný Kubín-Záskalie
Okres: Dolný Kubín
Kontakt
Civilné povolanie: lector / lektor
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2018
Vydal No: 02/2018 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2018
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,