Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LOMNICKÁ Marta, RNDr.
Číslo člena R-0497
Jazykové znalosti:   Italian - taliansky
  Spanish - španielsky
  German - nemecky
  English - anglicky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kontakt
+421-903-510 190
lomnicka@lomnicky.sk
  Civilné povolanie: touristguide-translator / sprievodca cestovného ruchu a prekladateľ
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2018
Vydal No: 04/2018 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2018
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,