Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LEŠČINSKÁ Zuzana, Ing.
Číslo člena R-487
Jazykové znalosti:   Spanish - španielsky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kontakt
+421-910-116 609
zuzana.lescinska@gmail.com
  Civilné povolanie: manager / manažér
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2012
Vydal No: 1113/2012/KE Akadémia vzdelávania Bratislava v roku 2012
SPAIN/ŠPANIELSKO-Andalúzia/licenced guide/autorizo od roku 2016
Vydal No: 2674 JUNTA DE ANDALUCIA v roku 2016
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina PORTUGAL / PORTUGALSKO prax 6 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina UNITED KINGDOM / VEĽKÁ BRITÁNIA prax 6 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 6 years/rokov
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina SPAIN (Andalucia) / ŠPANIELSKO (Andalúzia) prax 3 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
CENTRAL SLOVAKIA / STREDNÉ SLOVENSKO
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DOMESTIC (DCR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
OUTGOING (PCR) Krajina: SPAIN / ŠPANIELSKO
PORTUGAL / PORTUGALSKO
UNITED KINGDOM / VEĽKÁ BRITÁNIA
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,