Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: KAHAN Martin, Mgr., DiS.
Číslo člena R-0480
Jazykové znalosti:   Czech - česky
  French - francúzsky
Bydlisko
Obec: Rovinka
Okres: Senec
Kontakt
Civilné povolanie: office manager / manažér
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2007
Vydal No:111/2007 Krajské osvetové stredisko v Nitre v roku 2007