Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: SLABEYCIUS Stanislav, Mgr.
Číslo člena R-0474
Jazykové znalosti:   Russian - rusky
  German - nemecky
  English - anglicky
  French - francúzsky
  Czech - česky
Bydlisko
Obec: Žilina
Okres: Žilina
Kontakt
+421-949-315 975
slabeycius.vmeste@gmail.com
  stanislav slabeycius
  Civilné povolanie: translator-interpreter / prekladateľ-tlmočník
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2015
Vydal No: 15/2015 Soňa Greksáková - ŠIP Martin v roku 2015
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE / FRANCÚZSKO prax .
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina BELGIUM / BELGICKO prax .
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina GERMANY / NEMECKO prax .
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax .
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina UNITED KINGDOM / VEĽKÁ BRITÁNIA prax .
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina IRELAND / ÍRSKO prax ,
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina RUSSIA / RUSKO prax ,
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CENTRAL EUROPE / STREDNÁ EURÓPA prax .
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,