Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: JAVOROVÁ Dáša
Číslo člena R-0479
Jazykové znalosti:   Slovak - slovensky
Bydlisko
Obec: Turany
Okres: Martin
Kontakt
+421-915-989 769
djavorova@gmail.com
  Civilné povolanie: economist / ekonóm
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2017
Vydal No: 3/2017 Soňa Greksáková - Šíp, Martin v roku 2017
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 3 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 3 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA (Southern Moravia/Južná Morava)
POLAND / POĽSKO (Krakow)
ČASOVÉ MOŽNOSTI
počas víkendov, príležitostne,