Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: LENHARDOVÁ Beata
Číslo člena R-0029
Jazykové znalosti:   French - francúzsky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-905-262617
beatrice.lenhardova@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1983
Vydal No: Inštitút zahraničného obchodu Nitra v roku 1983
Sprievodca Bratislava od roku 1996
Vydal No: 93/2006 BKIS Bratislava v roku 2006
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE / FRANCÚZSKO prax 15 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 20 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 20 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 23 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto BRATISLAVA
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
FRANCE / FRANCÚZSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,