Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BRENDLOVÁ Eva, Ing.
Číslo člena R - 0030
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-2-43331012
+421-903-192372
  brendlova@stonline.sk
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1991
Vydal No: 61/32/91/03 IZOV Bratislava v roku 2003
Sprievodca Bratislava od roku 1987
Vydal Magistrát Bratislava v roku 1987
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina EUROPE / EURÓPA prax 20 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina WORLD WIDE / PO CELOM SVETE prax 10 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 20 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 17 years/rokov
art and architecture tours / študijné zájazdy  
Krajina WORLD WIDE / PO CELOM SVETE prax 10 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: WORLD WIDE / PO CELOM SVETE
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,