Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: MALEJČÍK Andrej, Ing.
Číslo člena R-0141
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Hungarian - maďarsky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Košice
Okres: Košice
Kontakt
+421-55-6780808
+421-902-201098
  +421-55-6780808
  andrej.malejcik@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1996
Vydal IZOV Bratislava v roku 2003
sommelier and gastronomy/ someliér a gastronómia od roku 2007
Vydal Asociácia someliérov SR, Svätý Jur v roku 2007
FIRST AID certificate / kurz PRVÁ POMOC od roku 2010
Vydal No: 17/2010 ÚS SČK Martin v roku 2010
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
local representative / delegát CK  
Krajina DOMINICAN REP. / DOMINIKÁNSKA REP. prax 2 years/roky
local representative / delegát CK  
Krajina TURKEY / TURECKO prax 6 years/rokov
local representative / delegát CK  
Krajina EGYPT / EGYPT prax 1 year/rok
local representative / delegát CK  
Krajina GREECE / GRÉCKO prax 2 year/roky
local representative / delegát CK  
Krajina SRI LANKA / SRÍ LANKA prax 2 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina ITALY / TALIANSKO prax 1 year/rok
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax .
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
CENTRAL SLOVAKIA / STREDNÉ SLOVENSKO
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
TOKAJ región
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: TURKEY / TURECKO
GREECE / GRÉCKO
EGYPT / EGYPT
SRI LANKA / SRÍ LANKA
DOMINICAN REP. / DOMINIKÁNSKA REP.
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,