Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

PREDSEDNÍCTVO SSSCR

Voľby predsedníctva SSSCR pre funkčné obdobie rokov 2017-2019 sa konali počas 8. Konferencie SSSCR, dňa 23. novembra 2017 v Bratislave. Predsedníctvo SSSCR pracuje v tomto zložení:

PREDSEDNÍCTVO
Mgr. Marián BILAČIČ - predseda

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť
Peter MALASCHITZ - podpredseda pre organizačno-právne otázky

Peter ŠTÚHL - zapisovateľ / webmaster
Ing. Viera MASARYKOVÁ - pokladníčka
Mgr. Michal MACHÁČ - člen / koordinátor pre regionálne záležitosti

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - predseda
Ing. Milan BLECHA - člen
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - člen

Predsedníctvo SSSCR zasadá pravidelne raz mesačne - zvyčajne v prvý utorok v mesiaci.
V prípade potreby aj častejšie.