Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU

PRESTÍŽNY ORGANIZÁTOR
Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu (CR) v kurze organizovanom priamo SSSCR - jediným profesionálnym stavovským združením sprievodcov CR na Slovensku, uznávanom na európskej a svetovej úrovni! SSSCR je členom WFTGA – Svetovej federácie asociácii sprievodcov a ZCR SR - Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a je jediný zástupca kvalifikovaných sprievodcov zo Slovenska v týchto prestížnych organizáciách. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je priamym spoluautorom európskej technickej normy EN/STN 15565, ktorá vymedzuje rozsah a obsah vzdelávania sprievodcov cestovného ruchu.

AKREDITÁCIA MISTERSTVA ŠKOLSTVA
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2909/2009/156/1.

LEKTORI Z PRAXE
To najlepšie a v priamo v praxi overené know-how od skúsených sprievodcov a uznávaných odborníkov z cestovného ruchu s dlhoročnou praxou a referenciami

VÝNIMOČNÁ KVALITA VÝUKY
Výučba prebieha modernými metódami a na základe tých najnovších kvalifikačných požiadaviek na vzdelávanie sprievodcov cestovného ruchu platných od roku 2008(euro-norma EN/STN 15565)

PODMIENKY PRIJATIA: vek minimálne 18 rokov a maturita

ROZSAH VÝUKY: 300 hodín
OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA: teoretická časť 60 % / praktická časť 40 %
SYSTÉM VÝUKY: 2 x týždenne (piatok 16:00-19:30, sobota 08:30-15:00)

NAJBLIŽŠIE KURZY SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU:
OTVÁRAME V SEPTEMBRI 2014 V TÝCHTO MESTÁCH **
BRATISLAVA
BANSKÁ BYSTRICA
POPRAD

ŽILINA


V PRÍPADE DOSTATOČNÉHO ZÁUJMU KURZ OTVORÍME AJ V ĎALŠÍCH MESTÁCH! **

** Otvorenie kurzu je podmienené dostatočným počtom prihlásených osôb


KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU PRIPRAVÍME AJ PRESNE NA MIERU!
Na základe požiadavky je možné Kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU otvoriť prakticky všade tam kde je to potrebné (aj s akcentom na konkrétne územie) a v termíne podľa dohody. Optimálna overená veľkosť študijných skupín je 12-25 osôb. Kurz je možné pri zohľadnení aktuálnych potrieb pripraviť aj pre menšie či väčšie študijné skupinky/skupiny záujemcov. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky!

CERTIFIKÁCIA ABSOLVENTOV:
Po úspešnom zložení záverečnej teoretickej a praktickej kvalifikačnej skúšky obdrží absolvent kurzu "Osvedčenie SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU" a stane sa tak kvalifikovaný sprievodca CR V zmysle platnej legislatívy služby sprievodcu CR môžu poskytovať iba kvalifikovaní sprievodcovia.

CENA: od 545,00 €

Kurzovné je možné uhradiť aj v troch splátkach!

POPLATOK ZAHŔŇA:
- základnú sadu študijných materiálov
- teoretickú výučbu v rámci rozsahu kurzu
- praktické cvičenia = semináre, vychádzky a terénne cvičenia v rámci rozsahu kurzu
- Certifikát Kurz prvej pomoci – realizovaný v súčinnosti s ÚS SČK Bratislava
- 5 dňovú zácvikovú exkurziu po Slovensku
(cena kurzu počas exkuzie pokrýva: odborný lektorát, dopravu, vybrané vstupy = bez nocľahov a stravy)

BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE:
info@touristguides.sk
NON STOP 0905 231 292

PRIHLÁŠKA: formulár prihlášky si môžete stiahnuť tu