Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 11.06.2005

ROKOVANIA V ZVOLENE A BANSKEJ BYSTRICI

V piatok, 10. júna 2005, sa predseda SSSCR Marián Bilačič počas svojho pobytu na Strednom Slovensku stretol so zástupcami viacerých organizácii.


Vo Zvolene prebehlo rokovanie s pani Mgr. Želmírovou Šípkovou, tajomníčkou Zväzu múzeí na Slovensku.
Obsahom rokovania boli okrem štandardných vzťahov spolupráce po osi sprievodcovia cestovného ruchu - lektori v hradoch zámkoch a múzeách aj otázky gratuít a možná podpora zväzu partnerstvom programu CULTOURCARD WFTGA.
Pani tajomníčka ZMS podnety a návrhy padnuté počas stretnutia predloží valnému zhromaždeniu.

V Banskej Bystrici prebehlo rokovanie na pôde Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).
Počas stretnutia s viacerými pracovníkmi agentúry (Ing. B. Lukáčová, J. Staššáková, K. Badinková...)sa hovorilo o doterajšej kooperácii SSSCR a SACR, prepojení webov, ale najmä o možnostiach aktívnej účasti sprievodcov na famtripoch poriadaných SACR pre novinárov a touoperátorov zo zahraničiach. Do týchto aktivít sa už viacerí sprievodcovia - členovia SSSCR už aj na jar roku 2005 zapojili.
Poznámka: Náklady na cestovné si hradil predseda SSSCR zo svojich zdrojov.Späť