Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 24.03.2005

24. marec 2005 - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

Na Zelený štvrtok sa z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Ing. Gabriela Kuliffaya, uskutočnilo pracovné stretnutie ku novele Zákona 281/2001.


Toto konzultačné stretnutie sa konalo podľa plánu pred postúpením materálu novely zákona do porady vedenia MH SR vo veľmi otvorenej a tvorivej atmosfére.
Výsledkom rokovania je návrh znenia textu, ktorý by v zákone ošetril právne postavenie sprievodcu CR. Filozofia novej právnej úpravy ( za predpokladu, že novela bude prijatá v znení pracovného návrhu)vedie ku kreovaniu hybridného modelu národného prostredia.
Treba však jasne podotknúť, že zákon 281/2001, v ktorom sa nachádza zatiaľ jediný odsek paragrafu pojednávajúci o sprievodcoch v CR, je v svojej podstate zákon o cestovných kanceláriach.
Nie je a ani to nebude vôbec ľahké vyvoriť v ňom na malom priestore pre legislatívne manévrovanie dokonale vyhovujúce znenie úpravy legislatívneho textu.
Ako kľúčová sa ukazuje legislatívna podpora ďalšími doplňujúcimi právnymi predpismi, predovšetkým však novela Zákona o celoživotnom vzdelávaní - podľa ktorej prebieha vzdelávanie sprievodcov.
Rokovania sa za MH SR zúčastnili riaditeľ odboru CR Ing. Kuliffay, Ing. Šefčík a Dr. Malá, SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič.

****************************************************************************************************
JARNÉ STRETNUTIE SSSCR sa koná v sobotu 9. apríla 2005 v Bratislave čítajte viac v rubrike AKTUALITYSpäť