Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 20.02.2005

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV V SIEDMYCH MESTÁCH SLOVENSKA

Už po druhýkrát sme sa aj na Slovensku zapojili do akcie pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Po minuloročnej premiére sa ku kvartetu miest (Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov) pridal aj Bardejov, Martin a Šaľa. Studené počasie ale ani zvody jarných prázdnin neodradili poznaniachtivých od účasti na bezplatných prehliadkach miest.


Podujatie sa jednoznačne vydarilo a v absolútnych číslach to dopadlo takto:

BANSKÁ BYSTRICA
BARDEJOV - 5 sprievodcovia a 25 návštevníkov
BRATISLAVA - 16 sprievodcov a 240 osôb (\"úradovali\" jarné prázdniny!)
KOŠICE - 1 sprievodca a 37 osôb
MARTIN - 2 sprievodcovia a 50 osôb
PREŠOV - 2 sprievodcovia a 20 osôb
ŠAĽA - 1 sprievodkyňa a 50 osôb

Jedno je už však i dnes isté, že v takýchto aktivitách budeme pokračovať i naďalej!
Určite však prejdeme na efektívnejší model propagácie podujatia pod hlavičkou Svetového dňa sprievodcov - nielen na báze masovokomunikačných prostriedkov, ale predovšetkým na úrovni komunálnych a regionálnych štruktúr SSSCR.
Poďakovanie patrí všetkým našim kolegyniam a kolegom, ktorí bez nároku na odmenu prišli aby obdarili svojimi vedomosťami vďačných poslucháčov. Ďakujeme kolegovia, bez Vás by to nešlo
Späť