Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 24.01.2005

SSSCR NA SVETOVEJ KONFERENCII WFTGA V MELBOURNE !

Na prelome mesiacov január a február sa v austrálskom Melbourne konala svetová konferencia WFTGA (Svetovej asociácie turistických sprievodcov). SSSCR mala na rokovaní 21. konferencie svoje zastúpenie!


Konferencie sa konajú s dvojročnou periodicitou a tohtoročný svetový konvent sa do histórie WFTGA zapísal už dávno pred jeho začiatkom... Žiaľ najmä nelichotivou skutočnosťou - SUVEREJNE NAJDRAHŠÍ V DOTERAJŠEJ HISTÓRII.
Práve aj z titulu finančnej náročnosti niektoré (aj staré!) členské krajiny svojich delegátov naň vôbec nevyslali... Napr. Izrael či Grécko hlasovacie právo delegovali na splnomocnencov z radov iných členských krajín.
SSSCR v pláne svojej práce na rok 2005 (práve pre vyššie spomínané) s priamou účasťou v Melbourne pôvodne ani nepočítala. Napokon náš tajomník Mladen Heruc kombináciou jeho súkromných a sponzorských prostriedkov našiel model na financovanie účasti zástupcu SSSCR a tak bola SSSCR priamo pri tom!
V priebehu rokovania konferencie WFTGA sa SSSCR vôbec po prvýkrát v histórii predstavila odbornej verejnosti na takomto významnom fóre. Delegáti členských krajín sa zaoberali mnohými veľmi zaujímavými témami a prijali viaceré závery. Z tých najpodstatnejších informácii vyberáme:
- staronovou prezidentkou SSSCR sa na najbližšie 2 roky stala Rubby Roy z Kanady
- najbližšiu Svetovú konferenciu WFTGA v roku 2007 privíta Egypt
SSSCR kandidovala na úlohu hostiteľskej krajiny najbližšej svetovej konferencie v roku 2007, naša kandidatúra však do záverečného kola, tvorila ju dvojica Indonézia a Egypt, nepostúpila.
Dovoľujeme si pripomenúť ešte skutočnosť, že pobyt a cesta Mladena Heruca v Austrálii našich členov z rozpočtu SSSCR nestála ani jedinú korunu!
Späť