Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 23.12.2004

STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BARDEJOVE - 28. december 2004

Koncoročné stretnutie sprievodcov z Bardejova a širokého okolia sa konalo 28.decembra 2004 o 17:00 hodine v priestoroch Turisticko-informačnej kancelárie (TIK) v Bardejove.


Pozvanie na stretnutie, ktoré usporiadala Mgr. Lucia Jesenská, majiteľka TIK-u prijalo celkovo 14 sprievodcov z regiónu Bardejova.
Hlavnou náplňou programu bola prezentácia činnosti TIK-u s dôrazom na aktivity sprevádzania v Bardejove i širokom okolí pre individuálnych návštevníkov a skupiny. V rámci podnetnej diskusie odzneli mnohé poznatky a postrehy z práce so skupinami a oboznámenie sa s produktami ponuky TIK-u a plánmi na budúcu letnú turistickú sezónu.
Hosťom stretnutia bol predseda SSSCR, Marián Bilačič, ktorý prítomných krátko oboznámil s cieľmi, aktivitami a plánmi činnosti SSSCR na najbližšie obdobie.
Podnetné stretnutie v Bardejove položilo nepochybne prvé základné kamene systematickej integrovanej spolupráce sprievodcov v regióne Horného Šariša. SSSCR takúto spontánu aktivitu víta a plne podporuje. Kolegom z Bardejova prajeme do ich smelých plánov veľa tvorivých síl a podnetných nápadov.
Dovtedy pokojné Vianoce!
Späť