Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 25.03.2015

KVALITA NIE JE NÁHODA = SSSCR PARTICIPUJE NA TVORBE NÁRODNÉHO SYSTÉMU KVALITY

Prvým pracovným stretnutím na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa 25. marca začala práca na príprave Národného systému kvality služieb cestovného ruchu


Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa týmto krokom priamo aktívne zapája do práce grémia odborníkov a svojimi skúsenosťami bude participovať na príprave štandardov kvality služieb cestovného ruchu v rámci Slovenska.
V grémiu odborníkov sa zišli špecialisti zo sektorov gastronómia, zimné lyžiarske strediská, hotelierstvo, sprievodcovské služby, turistické informačné centrá, kúpaliská a aquaparky...
Zavedenie štandardov kvality má prispieť k zvyšovaniu úrovne služieb v cestovnom ruchu.Späť