Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 11.01.2015

26.-30. JANUÁR PRAHA - SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV 2015
Svetová konferencia sprievodcov - vrcholné podujatie svetového hnutia sprievodcov sa koná raz za dva roky. V závere januára privíta delegátov z celého sveta Praha. Ústrednou témou tohtoročnej konferencie je motto STREDNÁ EURÓPA - HISTORICKÁ KRIŽOVATKA KULTÚRSlovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je členom Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) od záveru roku 2003.
V doterajšej histórii členstva SSSCR vo WFTGA sme sa zúčastnili celkovo na štyroch z piatich posledných konferencií (2005 - Melbourne, 2007 - Káhira, 2009 - Bali, 2011 Tallinn / 2013 Macau sme vynechali).

Delegátmi SSSCR počas rokovania 16. Konferencie WFTGA v Prahe budú podpredseda SSSCR Marián Bilačič a člen predsedníctva SSSCR Peter Štúhl.
Sprievodné podujatia (a to je v rámci tridsaťročnej histórii WFTGA vôbec prvýkrát!!!) odznejú v Prahe premiérovo nielen v angličtine, ale aj v češtine, nemčine a ruštine.

Marián Bilačič v rámci odbornej časti programu konferencie WFTGA moderuje panelovú diskusiu zameranú na aktuálne otázky kvalifikácie a výkonu práce sprievodcov v Európe v ruskom jazyku.

SSSCR ponúkne členom možnosť skupinovej pracovnej cesty do Prahy s priamou účasťou na vybraných sprievodných podujatiach.
Viac informácii v rámci interného komunikačného okruhu SSSCR.Späť