Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 13.05.2014

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE PREDSEDNÍCTVA SSSCR A KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE (KRK) SSSCR (po Mimoriadnej konferencii SSSCR konanej 12. mája 2014)

Na dňa 12. mája 2104 zvolalo Predsedníctvo SSSCR do Bratislavy Mimoriadnu konferenciu SSSCR nakoľko bolo potrebné členom SSSCR predložiť fakty a doklady a reagovať tým na nepravdivé, tendenčné a ničím nepodložené informácie o činnosti P-SSSCR a KRK šírené v e-mailoch Petra Michalku, ktoré poškodzujú dobré meno celej našej spoločnosti a tým aj všetkých jej členov.


Predsedníctvo SSSCR zvolalo v potrebe odpovedať na nepravdivé, tendenčné a ničím nepodložené informácie o činnosti P-SSSCR a KRK poškodzujúce dobré meno celej spoločnosti a všetkých jej členov šírených v e-mailoch ktoré Peter Michalka (prvý z nich cielene zaslal členom SSSCR 15. apríla teda bezprostredne v deň konania Jarného stretnutia SSSCR) Mimoriadnu konferenciu.

Počas Mimoriadnej konferencie SSSCR bol členom na základe faktov, dokladov a e-mailovej korešpondencie prítomným členom predstavený skutočný stav vecí nepravdivo prezentovaných Petrom Michalkom.

Peter Michalka, ako člen Predsedníctva SSSCR opakovane, urgentne a často až ultimatívne SSSCR žiadal o odpovede na jeho otázky a nakoľko ho zrejme neuspokojili odpovede ktoré dostal od predsedu SSSCR domáhal sa predloženia konkrétnych dokladov. Predseda SSSCR, Pavel Šimove, zvolal teda za účelom uspokojiť požiadavky Petra Michalku už na 13.marca 2014 Mimoriadne P-SSSCR s cieľom zodpovedať mu úplne a detailne na všetky otázky. Peter Michalka sa totiž 9. marca 2014 mailom urgentne dožadoval vidieť doklady a odpovede na svoje otázky v nasledujúcom týždni. Žiaľ nevyužil potom možnosť prísť (ani na jeden z dvoch ponúknutých termínov) na kvôli tomu (jeho požiadavkám) zvolané mimoriadne P-SSSCR ani zúčastniť sa a informovať sa prosredníctvom telemosta. Potom sa žiaľ venoval písaním e-mailoch a šíril nepravdivé informácie.

Keďže pri zasadnutí 13.3.2014 P-SSSCR skonštatovalo hrubé porušenie stanov a povinností, vyhrážanie sa nezaplatením za odvedené služby a nerešpektovanie záverov P-SSSCR, rozhodlo s okamžitou platnosťou o vylúčení Petra Michalku zo SSSCR.

Na Mimoriadnej konferencii mohli prítomní členovia všetky príslušné doklady vidieť. Počuli tiež konkrétne faktické odpovede na všetky otázky. Prezentované doklady, e-mailová korešpondencia, prehľady príjmov a výdavkov SSSCR a osobitne kurzov sprievodcov vyvrátili šírené nepravdivé tvrdenia.

Prítomné grémium vyslovilo súhlas, aby sa celého rokovania zúčastnil aj Peter Michalka a dalo mu možnosť vyjadriť. Jeho tvrdenia žiaľ neboli založené na faktoch ani podložené dokumentmi.

Predsedníctvo SSSCR zostáva naďalej pre všetkých svojich členov otvorené akýmkoľvek otázkam.Späť