Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 27.04.2014

12. MÁJ 2014 - MIMORIADNA KONFERENCIA SSSCR

Počas mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie, ktoré sa konalo 24. apríla, prijali najvyššie orgány Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu rozhodnutie zvolať bez ďalších odkladov Mimoriadnu konferenciu SSSCR


Predsedníctvo SSSCR zvoláva na pondelok 12. mája 2014 o 18:00 do Zichyho paláca v Bratislave Mimoriadnu konferenciu SSSCR s jediným cieľom: predložiť členskej základni SSSCR fakty a doklady týkajuce sa nepravdivých vyjadrení šírených Petrom Michalkom.


MIESTO KONANIA: ZICHYHO PALÁC - Ventúrska 9 BRATISLAVA

PROGRAM MIMORIADNEJ KONFERENCIE

17:30 REGISTRÁCIA ČLENOV SSSCR
18:00 PREZENTÁCIA FAKTOV a DOKLADOV
18:20 DISKUSIA
19:00 ZÁVER MIMORIADNEJ KONFERENCIE

Tešíme sa na Vašu čo najpočetnejšiu účasť a záujem o skutočné fakty a doklady.

S pozdravom

Pavel Simove
predseda SSSCRSpäť