Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 22.11.2013

VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR - ZOZNAM - OHLÁSENÉ KANDIDATÚRY A NAVRHNUTÍ ZA KANDIDÁTOV

Počas 6. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 28. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revízne komisie na obdobie rokov 2013-2015


Právom každého člena Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyplývajúcim priamo zo Stanov SSSCR je v rámci volieb do orgánov možnosť:
- VOLIŤ
- OSOBNE KANDIDOVAŤ
- NAVRHNÚŤ ZA KANDIDÁTA INÚ OSOBU

ZOZNAM KANDIDÁTOV
(v abecednom poradí)
Do zoznamu sú zaradené vlastné kandidatúry a návrhy za kandidátov doručené mailom do uzávierky o polnoci 20. novembra 2013 - zatiaľ bez možných poštových zásielok - dobeh pošty s poštovým razítkom 20.11.2013 je limitovaný do pondelka 25. novembra

Pre obdobie rokov 2013 až 2015 do funkcii v SSSCR kandidujú/boli navrhnutí za kandidáta:

KANDIDÁTI NA PREDSEDU SSSCR:

Mgr. Marián BILAČIČ - 5 návrhov - NÁVRH NEPRIJAL - NEKANDIDUJE ZA PREDSEDU
Mgr. Pavel ŠIMOVE - 2 návrhy - NÁVRH PRIJAL - KANDIDUJE ZA PREDSEDU

KANDIDÁTI NA ČLENA PREDSEDNÍCTVA SSSCR:

Ing. Juraj BERDIS, PhD. - 1 návrh - NÁVRH PRIJAL - KANDIDUJE ZA ČLENA PREDSEDNÍCTVA
Mgr. Marián BILAČIČ - vlastná kandidatúra + 1 návrh - KANDIDUJE ZA ČLENA PRESEDNÍCTVA
Soňa GREKSÁKOVÁ - vlastná kandidatúra - KANDIDUJE ZA ČLENKU PRESEDNÍCTVA
Janetta JÁNOŠKOVÁ - 1 návrh - NÁVRH NEPRIJALA - NEKANDIDUJE
Peter MALASCHITZ - 1 návrh - NÁVRH NEPRIJAL - NEKANDIDUJE
Ing. Peter MICHALKA - 1 návrh - NÁVRH PRIJAL - KANDIDUJE ZA ČLENA PREDSEDNÍCTVA
Abram MULLER - 1 návrh - NÁVRH NEPRIJAL - NEKANDIDUJE
Mgr. Eva REITER - 1 návrh - NÁVRH NEPRIJALA - NEKANDIDUJE
Peter ŠTÚHL - vlastná kandidatúra - KANDIDUJE ZA ČLENA PRESEDNÍCTVA
Ing. Jana TURLÍKOVÁ - 1 návrh - NÁVRH NEPRIJALA - NEKANDIDUJE


KANDIDÁTI NA ČLENA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SSSCR:

Mgr. Irena KOŠÍRELOVÁ, PhD. - 1 návrh - NÁVRH PRIJALA - KANDIDUJE ZA ČLENKU KRK
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - vlastná kandidatúra + 1 návrh - KANDIDUJE ZA ČLENA KRK
Mgr. Michal MACHÁČ - vlastná kandidatúra + 1 návrh - KANDIDUJE ZA ČLENA KRK
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - 1 návrh - NÁVRH PRIJALA - KANDIDUJE ZA ČLENKU KRK


Stav: k termínu uzávierky = 24. november 23:59 hod.

Späť