Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 17.11.2010

17. NOVEMBER - PRVÉ SUSEDSKÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV VO VIEDNI

V predvečer zahájenia Výročného zasadnutia Európskej federácie sprievodcov (FEG) sa vo Viedni konalo historicky prvé susedské stretnutie predstaviteľov profesijných organizácii sprievodcov z nášho regiónu = z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska


Cieľom stretnutia bola výmena názorov skúseností s uplatňovaním smerníc EÚ o voľnom pohybe služieb a uznávaní odbornej kvalifikácie. Prítomní zástupcovia 5 krajín súhlasili s návrhom SSSCR urýchlene a efektívne horizontálne i vertikálne zosieťovať profesijné organizácie sprievodcov z 5 krajín regiónu s cieľom efektívnejšie presadzovať naše spoločné záujmy.
Cieľom snaženia sa bude snaha vytvoriť jednotnú štruktúru pre prezentáciu a marketing. Prvým krokom bude vzájomné prelinkovaniu našich webstránok, ku ktorému príde už v najbližších týždňoch.
Rovnako pozitívny ohlas a podporu zaznamenala vo Viedni naša dlhodobá (žiaľ v štruktúre FEG nie príliš docenená) iniciatíva vytvoriť centrálny (stredo)Európsky zoznam sprievodcov.
SSSCR na stretnutí zastupovali predseda Marián Bilačič a podpredseda Pavel Šimove.
Naša účasť na podujatiach vo Viedni počas zasadnutia FEG má aj ekologický rozmer - na presuny využívame výlučne vlak a mestskú hromadnú dopravu.Späť