Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 13.10.2010

13. OKTÓBER - SSSCR SA ZÚČASTNILO SEMINÁRA VINOHRADY VEC VEREJNÁ

Z iniciatívy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konal odborný seminár na tému VINOHRADY - VEC VEREJNÁ venovaný naliehavej potrebe zachovať vinohrady a tradičné spôsoby hospodárenia v krajine pred vplyvmi a tlakmi pôsobiacimi na ich ústup či dokonca vedúcich k priamej likvidácii tohto nenapodobiteľného krajino-tvorného prvku Malých Karpát


Výsledkom stretnutia zástupcov BSK, miestnych samospráv, odborníkov v oblasti vinohradníctva, vinárstva, územného plánovania a cestovného ruchu je VYHLÁSENIE adresované zainteresovaným na všetkých úrovniach počínajúc obcami až po ministra pôdohospodárstva.
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa stala signatárom tohto vyhlásenia a je pripravená zapojiť sa do aktivít spojených s touto výzvou a aktívne napomáhať pri presadzovaním cieľov obsiahnutých v spomínanom vyhlásení.Späť