Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 18.09.2010

SSSCR ZASLALA PODNETY A PRIPOMIENKY KU REVATALIZÁCII SADU JANKA KRÁLA

Do uzávierky pripomienkového konania bolo zaslaných 220 pripomienok, podnetov a návrhov ako cestou by sa mala uberať pripravovaná revitalizácia parku. Aj Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu zaslala viaceré námety a podnety čo by mala novopripravovaná úprava sadu zohľadniť a čo akcentovať


Úplné znenie materiálu je možné nájsť na našej webstránke v sekcii VIRTUÁLNA KNIŽNICASpäť