Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 20.08.2010

KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OTVÁRAME 1. OKTÓBRA 2010

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) otvára ďalší špecializovaný odborný kvalifikačný kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU.
Kurz poriadaný SSSCR plne vyhovuje najnovším štandardizovaným požiadavkám na kvalifikáciu sprievodcov CR v SR (podľa EN/STN-15565) Celkový rozsah výuky činí 300 hodín a obsahovú skladbu tvorí 60 % teoretické vyučovanie a 40 % praktická časť.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.


Vyučovanie v kurze prebieha formou výukových blokov - piatok poobedie a sobota.

Začiatok kurzu v Bratislave je 1. októbra 2010 .

Záverečné skúšky sú naplánované na záver februára 2011

Kurz plánujeme v prípade dostatočného záujmu otvoriť aj v iných mestách Slovenska

Viac podrobností nájdate na našej webstránke priamo v sekcii KURZ SPRIEVODCOVSpäť