Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 01.06.2010

31. MÁJ - PRIBUDLI ČERSTVÍ ABSOLVENTI KURZU SPRIEVODCOV PORIADANÉHO SSSCR

Odozdaním Osvedečenia o získanom odbornom vzdelaní, po úspešnom zvládnutí teoretických i praktických skúšok, sa pre desať frekventantov odborného kurzu Sprioevodca cestovného ruchu zavŕšilo štvromesačné obdobie intenzívnej prípravy. Z frekventantov sa stali absolventi. Vitajte medzi nami, noví kolegovia!


Kvalifikačný 300-hodinový kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU, ktorý poriada Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, patrí medzi prvé na Slovensku ktoré pripravujú adeptov na toto krásne, no náročné povolanie, podľa najnovších požiadavaiek a nárokov určených Európskou normou EN 15 565.
Najbližšie kurzy sprievodcov cestovného ruchu otvorí naše profesijné združenie na prelome septembra a októbra - viac podrobností nájdete na našom webe už v priebehu mesiaca júl.Späť