Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 25.05.2010

25. MÁJ SSSCR NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AICES V TRENČÍNE

V dňoch 25. a 26. mája 2010 sa v Trenčíne konalo Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). V rámci prvého dňa, ktorý mal formu odborného seminára, zaznelo viacero odborných prednášok - medzi nimi aj prednáška na tému ŠTANDARDIZÁCIA PROFILU SPRIEVODCU s ktorou vystúpil predseda SSSCR, Marián Bilačič


Medzi Í-čkami vyvolali prezentované informácie o najnovších požiadavkách na kvalifikačnú úroveň odbornej prípravy sprievodcov cestovného ruchu značný záujem a živú diskusiu. SSSCR vidí v súčinnosti informačných centier a sprievodcov cestovného ruchu výrazný a významný prierez na poli našich aktivít - sprievodca a Í-čko sa navzájom dopĺňajú... Možnosť odprezentovať nové trendy v sprievodcovstve, ako aj aktivity SSSCR na VZ AICES vnímame ako začiatok intenzívnej spolupráce, ktorá sa začala už začiatkom roka 2010.Späť