Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 11.01.2010

JANUÁR 2010 - STRETNUTIA SSSCR SO SPRIEVODCAMI V POPRADE, KOŠICIACH A MARTINE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) usporiada v závere januára pre svojich členov, ako i pre širokú sprievodcovskú verejnosť, tradičné stretnutia.


Stretneme sa na nasledovných mítingoch:

25. JANUÁR (pondelok) - POPRAD
16:30 hod - hotel SATEL,
Mnoheľova ulica

28. JANUÁR (štvrtok) - KOŠICE
16:30 hod -´hotel CENTRUM (DOM TECHNIKY),
Južná trieda
Podujatie sa koná v rámco výstavy TOUR KOŠICE 2010

30. JANUÁR - (sobota) - MARTIN
09:00 hod - TURČIANSKA KNIŽNICA
(prízemie-klubovňa) Divadelná 5

Tešíme sa na stretnutie s Vami

SSSCRSpäť