Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 11.11.2009

11. NOVEMBER 2009 - KONALA SA 4. KONFERENCIA SSSCR

V bratislavskom Zichyho paláci sa konala 4. Konferencia SSSCR. Ako čestní hostia sa podujatia zúčastnili Ing. Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ sekcie turizmu Ministerstva hospodárstva a Mgr. Tomáš Hasala, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a cestovných agentúr


Prítomní delegáti vo voľbách pre nové funkčné obdobie rokov 2010-2011 zvolili:

PREDSEDNÍCTVO SSSCR v zložení

Mgr. Marián BILAČIČ - predseda
Mgr. Pavel ŠIMOVE - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť
Peter MALASCHITZ - podpredseda pre legislatívno-právne otázky
Ing. Hana ŠKOLKAYOVÁ - tajomníčka
Ing. Peter MICHALKA - pokladník
Peter ŠTÚHL - zapisovateľ - správca webstránky a informatiky
Soňa GREKSÁKOVÁ - členka - koordinároka pre regionálne záležitosti

KONTROLNÚ A REVÍZNU KOMISIU SSSCR v zložení

Mgr. Katarína HAUBER - predsedkyňa
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - člen
Michal MACHÁČ - člen

Účastníci 4. Konferencie zároveň schválili:
- plán činnosti na roky 2010-11 a
- výšku členského príspevku na rok 2010

Delegátmi SSSCR pre podujatia Európskej federácie sprievodcov FEG a Svetovej fedrácie sprievodcov, a kandidátmi SSSCR na funkcie v medzinárodných organizáciach, ktorých nominovalo plénum 4. Konferencii SSSCR sa stali predseda SSSCR Marián Bilačič a podpredseda SSSCR Pavel Šimove.Späť